Međimurski Stolnoteniski Savez

Stolni tenis u Međimurju

Redovna godišnja Skupština

MEĐIMURSKI STOLNOTENISKI SAVEZ

Čakovec, 7.9.2023

Temeljem članka 40. Statuta Međimurskog stolnoteniskog saveza sazivam redovnu godišnju Skupštinu za dan 14.09.2023. godine (četvrtak) u 19:00 sati u Šenkovcu u dvorani ŠRC Gorčica, Zelengajska bb (pored nogometnog igrališta).Za skupštinu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela

a. Radno predsjedništvo
b. Verifikaciona komisija
c. Zapisničar
d. Ovjerovitelji zapisnika

2. Podnošenje i razmatranje izvješća MSTS-a za sezonu 2022/2023

a. Izvješće o radu
b. Izvješće o financijskom poslovanju
c. Izvješće Nadzornog odbora

3. Donošenje odluke o prihvaćanju izvješća

4. Razmatranje Plana rada MSTS-a za sezonu 2023/2024

5. Ostala pitanja

S poštovanjem,

Predsjednik MSTS-a Robert Mikac