logo logo

PROPOZICIJE NATJECANJA

Međimurske stolnoteniske lige Međimurske novine

sezona 2018/2019.

 

Članak 1.

Prvenstvo u Međimurskim ligama organizira se u 1. ligi s 8 ekipa te 2., 3., 4., 5., 6. i 7. ligi s po 10 ekipa.

 

Članak 2.

Prvenstvo se igra dvostrukim bod sustavom.

Ekipe 1. lige nakon odigranoga prvog dijela po takvom sustavu igraju play-off tako da se prvo plasirana u 2 utakmice sastaje s četvrto plasiranom, a drugo plasirana s trećeplasiranom, a zatim pobjednici također u 2 utakmice razigravaju za prvo i drugo, a poraženi za treće i četvrto mjesto. Isto tako peto plasirana razigrava s osmo plasiranom, a šesto plasirana sa sedmoplasiranom, nakon čega pobjednici igraju za peto i šesto, a poraženi sedmo i osmo mjesto. U slučaju da svaka od njih dobije po 1 utakmicu ili obje utakmice završe neriješenim ishodom o tome tko je bolji odlučuje razlika partija, setova ili poena u te 2 međusobne utakmice.

 

Članak 3.

Sve utakmice igraju se po slijedećem rasporedu:

A-X                                B-X                  B-Z

B-Y            PAR              A-Z                   C-X

C-Z                                C-Y                  A-Y

Svi pojedinačni susreti i igra parova igraju se na 3 dobivena seta do 11.

U svakom ekipnom susretu za ekipu mogu nastupiti minimalno 3 i maksimalno 8 igrača-igračica, koji se najavljuju prije početka susreta, a ekipe utakmicu mogu početi i igrati samo u kompletnom sastavu. Mogu nastupati samo igrači/igračice prijavljeni voditelju liga.

U pojedinačnim susretima može se izvršiti zamjena 3 (troje) igrača-igračica i to u 2. ili 3. krugu od po 3 susreta, s time da se zamjena najavi prije početka 2. odnosno 3. kruga od po 3 susreta. Zamijenjeni igrač nakon zamjene više se ne može vratiti u igru.

Par je neovisan od pojedinačnih zamjena, tj. u paru mogu igrati dva sasvim nova igrača-igračice prethodno prijavljeni kao rezerve u susretu.

Svi ekipni susreti igraju se do kraja, što znači 9 pojedinačnih susreta i igra parova – ukupno 10 susreta. Slijedom toga utakmica može završiti pobjedom jedne od ekipa ili neriješenim ishodom.

Za ekipnu pobjedu ekipa pobjednik dobiva 2 boda, za neriješeno svaka od ekipa po 1 bod, za izgubljeni susret u igri 0 bodova, a za izgubljeni susret bez borbe ekipa koja susret nije odigrala kažnjava se oduzimanjem jednoga boda.

Domaćin u susretu uvijek ima postavu ABC.

 

Članak 4.

U natjecanju mogu nastupati samo igrači/igračice prijavljeni voditelju liga. Prijava igrača može se obaviti najkasnije do 31. prosinca 2018. godine.

Pravo nastupa, za ekipe za koje su prijavljeni, imaju svi neregistrirani i kod HSTS-a ili drugih saveza registrirani igrači i igračice s prebivalištem u Međimurskoj županiji i neregistrirani igrači i igračice s prebivalištem van Međimurske županije.

Igrači, odn. igračice prijavljeni za nastup u Međimurskim ligama mogu u toku sezone igrati samo za jednu ekipu .

Igrači, odn. igračice, koji u prvom dijelu prvenstva nisu odigrali niti 1 utakmicu, mogu u stanci između prvoga i drugog dijela prvenstva promijeniti ekipu.

Članak 5.

Plasman ekipa na kraju natjecanja utvrđuje se brojem osvojenih bodova. Ako prilikom utvrđivanja plasmana dvije ili više ekipa imaju isti broj bodova, njihov se plasman određuje samo iz rezultata njihovih međusobnih susreta, uzimajući postupno u obzir broj osvojenih bodova, omjer pobjeda i poraza pojedinačnih susreta, dobivenih i izgubljenih setova, te dobivenih izgubljenih poena.

Ukoliko je, nakon izvršenih gornjih radnji, mjesto jednog ili više članova grupe određeno, a ostali su još uvijek izjednačeni, cijeli se postupak ponavlja uzimajući u obzir samo rezultate međusobnih susreta članova grupe koji su ostali izjednačeni.

Prvo i drugo plasirane ekipe iz druge, treće, četvrte,  pete, šeste i sedme  županijske lige imaju pravo u sljedećoj sezoni nastupati u neposredno višem rangu natjecanja, a deveto i deseto plasirane ekipe iz prve, druge, treće,  četvrte, pete i šeste lige u pravilu ispadaju u neposredno niži rang natjecanja. U slučaju da se, zbog neprijavljivanja, isključenja iz natjecanja ili odustajanja neke od  ekipa, lige ne mogu popuniti na navedeni način, u obzir za popunu dolaze sljedeće ekipe prema plasmanu u ligi iz koje se ekipa plasira u neposredno viši rang, ali najdalje do petoga mjesta na tablici. Novo prijavljene ekipe u pravilu se uključuju u najniži rang natjecanja.

Članak 6.

Ekipa koja neopravdano ne nastupi na utakmici kaznit će se mandatnom kaznom od 100,00 kn, a ako neopravdano ne nastupi na 2 (dvije) utakmice tretirat će se kao da je istupila iz natjecanja i u idućoj sezoni se može prijaviti za natjecanje u za dva ranga nižoj ligi.

Neopravdanim nenastupanjem smatra se i gubitak utakmice bez borbe zbog igranja igrača/igračice, koji to pravo nema po propozicijama. Također i u slučaju da utakmica nije odigrana, a protivnici su samo sastavili i voditelju liga dostavili zapisnik, kod čega, ako postoje takve indicije Liga odbor utvrđuje njihovu istinitosti i nakon toga donosi odluku. Kod takvoga slučaja utakmicu bez borbe gube obje takve protivničke ekipe, također se kažnjavaju jednim kaznenim bodom i mandatnom kaznom od 100 kn, a takav gubitak utakmice uračunava se u kvotu izgubljenih utakmica s početka ovoga stavka.

Ako je takva ekipa odigrala više od polovice utakmica, preostali susreti će se registrirati bez borbe u korist protivnika, a ako je odigrala manje od polovice susreta svi postignuti rezultati s tom ekipom se brišu.

Članak 7.

Utakmice se igraju po pravilima ITTF-a i Pravilnika o organizaciji natjecanja HSTS-a.

Članak 8.

Organizator susreta je domaćin susreta, koji osigurava normalne uvjete za odigravanje susreta (prostor veličine najmanje 8x4m, mrežica, svijetlo, grijanje).

Utakmice naizmjenično sude igrači domaće i gostujuće ekipe.

Utakmice se igraju plastičnim lopticama 40mm s oznakom ITTF-a s 3 zvjezdice, a marku loptice (npr. Tibhar, Butterfly, Nittaku…) određuje domaćin susreta.

 

Članak 9.

Utakmice se u pravilu igraju SUBOTOM u 17.00 sati (osim eventualno u drugom terminu navedenom pod napomenom u rasporedu) i moraju započeti u točno zakazano vrijeme.

U slučaju nemogućnosti igranja u službeno vrijeme, utakmice se trebaju odigrati prije službenog termina, koji dogovorno utvrđuju protivničke ekipe.

Odigravanje utakmice nakon službenog termina moguće je samo u izuzetnim slučajevima, kao što su iznenadna bolest više igrača-igračica, nesretni slučajevi više igrača-igračica, neočekivani kvarovi rasvjete ili grijanja u dvorani, ali samo uz suglasnost Liga odbora. Odgođeni susreti moraju se odigrati prije slijedećeg kola, a ako to nije moguće odluku o terminu odigravanja donosi Liga odbor.

U zadnja dva kola prvenstva nije moguće odgoditi utakmicu.

Ako se koja od protivničkih ekipa u službeno ili zakazano vrijeme ne pojavi u dvorani, nakon 30 minuta čekanja gubi susret bez borbe, o čemu ekipa koja je došla na odigravanje susreta dostavlja voditelju ekipe zapisnik s postavom svoje ekipe i zabilješkom da protivnička ekipa ni nakon 30-minutnog čekanja nije stigla na odigravanje susreta.

Susreti se igraju na 1, 2 ili 3 stola, ukoliko ih organizator utakmice ima.

Članak 10.

Na svaku utakmicu može se uložiti žalba, a oštećena ekipa najavljuje je na poleđini zapisnika s kratkim obrazloženjem. Detaljno obrazložena žalba dostavlja se voditelju liga najkasnije u roku od 3 dana po odigranoj utakmici (u slučaju dostave poštom mjerodavan je žig pošte), a Liga odbor mora je riješiti u roku od 8 dana.

 

Članak 11.

Natjecanjem u županijskim ligama rukovodi Liga odbor kojega sačinjavaju  voditelj liga i dva člana koja bira plenum klubova. Za slučaj da se rješava sporna situacija u kojoj se našla ekipa čiji je predstavnik član Liga odbora biraju se i dva zamjenika članova.

Uz voditelja liga članovi Liga odbora su Branko Lipić (HE-DRA) i Mladen Trbuhović (Lopatinec), a ako se rješavaju sporni slučajevi njihovih ekipa uključuje se jedan ili dva zamjenika – Željko Blažek (Goričan), Vinko Grgić (Čak) i (ili)  Radovan Šarić (Putjane).

 

Članak 12.

Ekipe domaćini susreta dužne su NAJKASNIJE DO SRIJEDE DO 10.00 SATI nakon odigranih susreta voditelju liga dostaviti zapisnike s odigranih susreta.

U slučaju da to ne učine kaznit će se mandatnom kaznom od 100,00 kn, koju su obavezne uplatiti na žiro račun Međimurskog stolnoteniskog saveza prije igranja sljedećeg kola i dokaz o uplati (kopija virmana ili opće uplatnice) predočiti voditelju liga.  Ako to ne učine, neće im se dozvoliti daljnji nastup.

Zapisnici se voditelju liga dostavljaju osobno na adresu: FRANJO FLAC, Čakovec, Stjepana Bencea 1, elektronskom poštom (nakon skeniranja) na adresu voditelja: franjo_flac@net.hr ili Viberom na 098/96 03 007. Kontakt s voditeljem moguć je na telefon 390-539 ili mobitel 098/96 03 007.

bottom