Međimurski Stolnoteniski Savez

Stolni tenis u Međimurju

PROPOZICIJE NATJECANJA

 

Međimurske stolnoteniske lige Međimurske novine

sezona 2023/2024.

P R O P O Z I C I J E

natjecanja u Međimurskim stolnoteniskim ligama Međimurske novine u sezoni 2022./2023.

Članak 1.

Prvenstvo u Međimurskim ligama u sezoni 2023./2024. organizira se u Ligama s maksimalno 10 ekipa u ligi.

Članak 2.

Prvenstvo se igra dvostrukim bod sustavom u svim ligama.

Članak 3.

Sve utakmice igraju se po slijedećem rasporedu:

1.krug   2.krug 3.krug
A-X   B-X B-Z
B-Y PAR A-Z C-X
C-Z   C-Y A-Y

Svi pojedinačni susreti i igra parova igraju se na 3 dobivena seta do 11.

U svakom ekipnom susretu za ekipu može nastupiti minimalno 3 i maksimalno 8 igrača-igračica, koji se najavljuju prije početka susreta, a ekipe utakmicu mogu započeti samo u kompletnom sastavu. Mogu nastupati samo igrači/igračice prijavljeni voditelju liga.

U pojedinačnim susretima može se izvršiti zamjena 3 (troje) igrača-igračica i to u 2. ili 3. krugu od po 3 susreta, s time da se zamjena najavi prije početka 2. odn. 3. kruga od po 3 susreta. Zamijenjeni igrač nakon zamjene više se ne može vratiti u igru.

Par je neovisan od pojedinačnih zamjena, tj. u paru mogu igrati dva sasvim nova igrača-igračice prethodno prijavljeni kao rezerve u susretu.

Svi ekipni susreti igraju se do kraja, što znači 9 pojedinačnih susreta i igra parova – ukupno 10 susreta. Slijedom toga utakmica može završiti pobjedom jedne od ekipa ili neriješenim ishodom.

Za ekipnu pobjedu ekipa pobjednik dobiva 2 boda, za neriješeno svaka od ekipa po 1 bod, za izgubljeni susret u igri 0 bodova, a za izgubljeni susret bez borbe ekipa koja susret nije odigrala kažnjava se oduzimanjem jednoga boda.

Domaćin u susretu uvijek ima postavu ABC, dok gost ima XYZ.

Članak 4.

U natjecanju mogu nastupati samo igrači/igračice prijavljeni voditelju liga. Prijava igrača može se obaviti najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.

Pravo nastupa, za ekipe za koje su prijavljeni, imaju svi neregistrirani igrači i igračice te kod HSTS-a ili drugih saveza registrirani igrači i igračice s prebivalištem u Međimurskoj županiji i neregistrirani igrači i igračice s prebivalištem van Međimurske županije.

Igrači, odn. igračice prijavljeni za nastup u Međimurskim ligama mogu u toku sezone igrati samo za jednu ekipu.
Igrači, odn. igračice, koji u prvom dijelu prvenstva nisu odigrali niti 1 utakmicu, mogu u stanci između prvoga i drugog dijela prvenstva promijeniti ekipu.

Članak 5.

Plasman ekipa na kraju natjecanja utvrđuje se brojem osvojenih bodova. Ako prilikom utvrđivanja plasmana dvije ili više ekipa imaju isti broj bodova, njihov se plasman određuje samo iz rezultata njihovih međusobnih susreta, uzimajući postupno u obzir broj osvojenih bodova, omjer pobjeda i poraza pojedinačnih susreta, dobivenih i izgubljenih setova, te dobivenih izgubljenih poena.

Ukoliko je nakon izvršenih gornjih radnji mjesto jednog ili više članova grupe određeno, a ostali su još uvijek izjednačeni, cijeli se postupak ponavlja uzimajući u obzir samo rezultate međusobnih susreta članova grupe koji su ostali izjednačeni.

Prvo i drugo plasirane ekipe iz druge, treće, četvrte, pete, šeste i sedme lige imaju pravo u slijedećoj sezoni nastupati u neposredno višem rangu natjecanja, a iz prvih 6 liga u neposredno niži rang natjecanja ispadaju deveto i deseto plasirane ekipe. U slučaju da se, zbog neprijavljivanja, isključenja iz natjecanja ili odustajanja neke od ekipa, lige ne mogu popuniti na navedeni način, u obzir za popunu dolaze slijedeće ekipe prema plasmanu u ligi iz koje se ekipa
plasira u neposredno viši rang, ali najdalje do petoga mjesta na tablici. U slučaju da se liga ne popuni tim ekipama u njoj ostaju deveto, odn. deseto plasirane ekipe. Novo prijavljene ekipe u pravilu se uključuju u najniži rang natjecanja.

Članak 6.

Ekipa koja neopravdano ne nastupi na utakmici kaznit će se mandatnom kaznom od 15€, a ako neopravdano ne nastupi na 2 (dvije) utakmice tretirat će se kao da je istupila iz natjecanja i u idućoj sezoni se može prijaviti za natjecanje u za dva ranga nižoj ligi. Neopravdanim nenastupanjem smatra se i gubitak utakmice bez borbe zbog igranja igrača/igračice, koji to pravo nemaju po propozicijama. Također i u slučaju da utakmica nije odigrana, a protivnici su samo sastavili i voditelju liga dostavili zapisnik, kod čega, ako postoje takve indicije Liga odbor utvrđuje njihovu istinitosti i nakon toga donosi odluku. Kod takvoga slučaja utakmicu bez borbe gube obje takve protivničke ekipe, također se kažnjavaju jednim kaznenim bodom i mandatnom kaznom od 15€, a takav gubitak utakmice uračunava se u kvotu izgubljenih utakmica s početka ovoga stavka.

Ako je takva ekipa odigrala više od polovice utakmica, preostali susreti će se registrirati bez borbe u korist protivnika, a ako je odigrala manje od polovice susreta svi postignuti rezultati s tom ekipom se brišu.

Članak 7.

Utakmice se igraju po pravilima ITTF-a i Pravilnika o organizaciji natjecanja HSTS-a.

Članak 8.

Organizator susreta je domaćin susreta, koji osigurava normalne uvjete za odigravanje susreta (prostor veličine najmanje 8x4m, mrežica, svijetlo, grijanje).

Utakmice naizmjenično sude igrači domaće i gostujuće ekipe.

Utakmice se igraju plastičnim lopticama 40mm s oznakom ITTF-a s 3 zvjezdice, s markom loptice (npr. Tibhar, Butterfly, Nittaku…), koju je domaćin prijavio voditelju liga i koja je objavljena u ovom biltenu, ili eventualno drugom, ako se s time složi gostujuća ekipa.

Članak 9.

Utakmice se u pravilu igraju SUBOTOM u 17.00 sati (osim eventualno u drugom terminu navedenom pod napomenom u rasporedu), u voditelju prijavljenom rezervnom terminu domaćina ili drugom terminu, koji ekipe međusobno dogovore, ali najkasnije u utorak nakon službenoga termina i moraju započeti u točno zakazano vrijeme.

Odigravanje utakmice nakon službenog termina moguće je samo u izuzetnim slučajevima, kao što su iznenadna bolest dva ili više igrača-igračica, nesretni slučajevi više igrača-igračica, neočekivani kvarovi rasvjete ili grijanja u dvorani, ali samo uz suglasnost Liga odbora. Odgođeni susreti moraju se odigrati 14 dana od službenog termina odigravanja
utakmice, a ako to nije mogude odluku o terminu odigravanja donosi Liga odbor.

U zadnja dva kola prvenstva nije moguće odgoditi utakmicu.

Ako se koja od protivničkih ekipa u službeno ili zakazano vrijeme ne pojavi u dvorani, nakon 30 minuta čekanja gubi susret bez borbe, o čemu ekipa koja je došla na odigravanje susreta dostavlja voditelju ekipe zapisnik s postavom svoje ekipe i zabilješkom da protivnička ekipa ni nakon 30-minutnog čekanja nije stigla na odigravanje susreta.

Susreti se igraju na 1, 2 ili 3 stola, ukoliko ih organizator utakmice ima.

Članak 10.

Na svaku utakmicu može se uložiti žalba. Detaljno obrazložena žalba dostavlja se voditelju liga najkasnije u roku od 5 dana po odigranoj utakmici (u slučaju dostave poštom mjerodavan je žig pošte), a Liga odbor mora je riješiti u roku od 8 dana. Žalbu voditelju liga podnosi ekipa, te ona mora biti potpisana od pošiljatelja.

Članak 11.

Natjecanjem u županijskim ligama rukovodi Liga odbor kojega sačinjavaju voditelj liga i dva člana koja izabere Izvršni odbor MSTS-a. Za slučaj da se rješava sporna situacija u kojoj se našla ekipa čiji je predstavnik član Liga odbora biraju se i dva zamjenika članova.

Uz voditelja liga članovi Liga odbora su Vinko Grgić (ŠŠK Čak) i Mladen Trbuhović (STK Lopatinec), a ako se rješavaju sporni slučajevi njihovih ekipa uključuje se jedan ili dva zamjenika – Željko Blažek (Goričan) i (ili) Božidar Krnjoul (ZEN-Šenkovec).

Članak 12.

Ekipe domaćini susreta dužne su NAJKASNIJE DO SRIJEDE DO 10.00 SATI nakon odigranih susreta voditelju liga dostaviti zapisnike s odigranih susreta.

U slučaju da to ne učine kaznit će se mandatnom kaznom od 15€, koju su obavezne uplatiti na žiro račun Međimurskog stolnoteniskog saveza prije igranja slijedećeg kola i dokaz o uplati (kopija virmana ili opće uplatnice) predočiti voditelju liga. Ako to ne učine neće im se dozvoliti daljnji nastup.

Zapisnici se voditelju liga dostavljaju osobno uz najavu na adresu: DENIS TRATNJAK, Dobriše Cesarića 15, Čakovec,
elektronskom poštom (nakon skeniranja) na adresu voditelja: voditelj@msts.hr ili viberom na 098 1738450. Kontakt s voditeljem moguć je na mobitel 098/1738450.

VODITELJ ŽUPANIJSKIH LIGA:
Denis Tratnjak, Čakovec, Dobriše Cesarića 15, mob. 098 1738450, email: voditelj@msts.hr