26.11.2022

Međimurski Stolnoteniski Savez

Stolni tenis u Međimurju

OBAVIJESTI VODITELJA

Obavijesti voditelja Međimurske lige

Ekipe:

HE-DRA 4 (5.Liga) zamjenski termin je petak u 19:00h

Prijava igrača prosinac:

FRANJO ZRNA – 6. Liga za Hodošan 3, briše se iz ekipe Hodošan 2
MILJENKO PERAS – 4. Liga za ZEN-Šenkovec 5

Prijava igrača studeni:

FLORIAN MESARIĆ – 6. Liga za Goričan 4
LEOPOLD MESARIĆ – 6. Liga za Goričan 4
LUKA DETONI – 6. Liga za Goričan 4
ZORAN NOVAK – 4. Liga za Putjane 4, briše se iz ekipe Putjane Brid

Prijava igrača listopad:

MARIJAN CEROVEC – 6.liga za Stara Vaga 
MIRO
BARANAŠIĆ,1988 – 3.liga za HE-DRA 3 
BOŽIDAR LABAZAN 1978 – 6. liga za “OKUS” Knezovec
SMILJAN SALAJ – 6. liga za Zasadbreg 2
SVEN POLJAK – 6. liga za Sveta Marija 3, briše se iz ekipe Sveta Marija 1
LADISLAV VARGA – 4. Liga za Čakovec 4
ZORAN NOVAK – 1. Liga za Putjane Brid, briše se iz ekipe Putjane 4
FILIP POLJAK – 6. Liga za Sveta Marija 3

LADISLAV BALOG – 4. Liga za ZEN-Šenkovec 5

* iz ekipe Čakovec 4 se briše igrač Stjepan Šalamon

  • pravo nastupa igrač ima odmah po objavi na stranici

Obavijesti voditelja “Liga mladi”

Ekipe:

Prijava igrača listopad:

MIŠEL PINTAR r. 2010. za ekipu Sveta Marija u Liga A

VANJA KOVAČ r.2012 za ekipu Putjane II u Liga B

* pravo nastupa igrač ima odmah po objavi na stranici