logo logo

Bilten br. 6 za sezonu 2017/18

Za subotu 7. travnja predviđeno je odigravanje turnira TOP-12 za svaku od liga, pa molimo ekipe zainteresirane za njihovu organizaciju da svoj interes prijave voditelju liga. BILTEN br. 6 za sezonu...
bottom