logo logo

Obavijest voditelja o odustajanju ekipe Šandorovca (4.liga)

Ekipa Šandorovca,koja je bila ždrijebana u 4.ligu,odustala je od daljnjeg natjecanja te su sve ekipe u kolu u kojemu su trebale igrati sa njima...
bottom